Osposobljavanje zaposlenika iz zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom

Dugogodišnje iskustvo u osposobljavanju Zaposlenika za zaštitu od požara prema Pravilniku (NN 61/94)

Neprestanim ulaganjem u stručno usavršavanje djelatnika, te ulaganje u moderne informatičke i multimedijalne tehnologije, postavljeni su novi kriteriji u kvaliteti obuke kandidata za Zaštitu od požara.

Certifikat.

Pošaljite upit