Ispitivanje posuda i boca iz nadležnosti Agencije za opremu pod tlakom

Za prvi pregled vlasnik opreme pod tlakom visoke razine opasnosti dužan je dati zahtjev za prvi pregled prije stavljanja opreme pod tlakom u uporabu.

Zahtjevu za prvi pregled prilažu se: isprave o sukladnosti opreme pod tlakom s bitnim sigurnosnim zahtjevima, tehničku dokumentaciju dobivenu od proizvođača predmetne opreme, projektnu dokumentaciju tehnološke cjeline u kojoj se predmetna oprema pod tlakom nalazi.

Certifikat.

Pošaljite upit